หลอด 1 มล. 7 ซม

 
  • รหัสสินค้า
1079-0000-00-00000
  • วัสดุ
LDPE
  • ปริมาตร (มล.)
1
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ใส
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products