ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980) ก่อตั้งเมื่อปี 2523 จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2524 โดยคุณสุพจน์และคุณขันทอง  ไหลประสิทธิชัย ปัจจุบันดำเนินกิจการประเภทโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สถานที่ตั้งแห่งแรกอยู่ที่ ซ.อยู่เจริญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ แต่ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงขยายกิจการมาที่ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 13,13/1-4  ซ.พระยาสุเรนทร์ 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เมื่อเดือน เมษายน 2540 ปัจจุบันที่พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 
ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร ผสมผสานกับเครื่องจักรที่ทันสมัย เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เรามีบริการครบวงจร ตั้งแต่บริการรับฉีด-เป่าผลิตภัณฑ์พลาสติก บริการรับออกแบบและขึ้นรูปแม่พิมพ์พลาสติก  บริการงานShrink Filmและงานติดสติ๊กเกอร์ โดยทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและเสริมศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของลูกค้าแบบยั่งยืนยาวนานต่อไป
ด้วยคุณภาพสินค้าและการบริการเป็นเลิศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980) จึงได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก คู่ค้ามากมายหลากหลายวงการ ต่างร่วมแลกเปลี่ยน สนับสนุน เกื้อกูลให้การค้าของเราเจริญเติบโตมาได้ยาวนานกว่า40ปี  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เราพร้อมที่จะขับเคลื่อน องค์กรด้วยนวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินกิจการด้วยธรรมาภิบาล และ บริการที่เป็นกันเอง
กว่า 40 ปี ที่เราขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์กรอย่างแข็งขัน เพื่อรักษาความเป็น "ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์" องค์ประกอบสำคัญ 3 สิ่ง ที่ทำให้เราได้ก้าวสู่การเป็นคู่ค้าด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้าเสมอมา คือ

“ลูกค้า”

คือผู้สนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ การได้รับเลือกจากลูกค้าทุกๆท่าน ให้เราได้เป็นคู่ค้านั้น นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เรารังสรรค์การบริการครบวงจร นับตั้งแต่การออกแบบ พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนากระบวนการการผลิตให้มีความสม่ำเสมอ บริการขนส่งแบบทันท่วงที ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของลูกค้าให้ทันต่อสภาวะการแข่งขันในโลกปัจจุบัน

“ทีมงาน”

ทรัพยากรบุคคล คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา การทำงานแบบระดมสมองจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตั้งเป้าหมายเพื่อ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การอบรมเทคนิคการจัดการอุตสาหกิจสมัยใหม่ด้านการจัดการคุณภาพ การประสานงาน และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันระว่างคนในองค์กร หล่อหลอม รวมกันกับวัฒนธรรมองค์กร เราเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนในการร่วมกันรักษาสถานประกอบการให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อสร้างความผูกพันและรักในองค์กร 

“ระบบสิ่งแวดล้อม”

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเรา เพื่อปกป้องและปรับปรุงระบบนิเวศน์โดยรอบกิจการ เราเป็นผู้เริ่มต้นดำเนินการด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งขององค์กรเอง และยังให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับชุมชนโดยรอบไปพร้อมๆกัน