เรามีบริการรับฉีด-เป่าผลิตภัณฑ์พลาสติก บริการรับออกแบบและขึ้นรูปแม่พิมพ์พลาสติก บริการงานShrink Filmและงานติดสติ๊กเกอร์  โดยทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญ เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างทักษะ และความสามารถของบุคลากร ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร ผสมผสานกับเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีของการผลิตอย่างลงตัว และมีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า อันนำมาซึ่งการสนับสนุนการเจริญเติบโตของลูกค้าแบบยั่งยืนต่อไป