ขวดกลม 100 ml.

  • รหัสสินค้า
7351-0100-00-KW06A
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
100
  • น้ำหนัก (กรัม)
15-17
  • ขนาดเกลียว (มม.)
28
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก

← Back To Products