ขวด PET กลม ขนาด 60 มล.

  • รหัสสินค้า
 P068-0060-00
  • วัสดุ
PET
  • ปริมาตร (มล.)
60
  • น้ำหนัก (กรัม)
14
  • ขนาดเกลียว (มม.)
22
  • สี
ใส, ชา, ขาว
  • ฝาที่ใช้
อลูมิเนียม, ฝาพลาสติก

← Back To Products