ขวด PET 200 ml.

  • รหัสสินค้า
 P0079-0200-00
  • วัสดุ
PET
  • ปริมาตร (มล.)
200
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
38
  • สี
ใส, ชา, ส้ม,ครีม,ขาว
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก

← Back To Products