ขวด PET 120 ml.

  • รหัสสินค้า
P050-0120-01
  • วัสดุ
PET
  • ปริมาตร (มล.)
120
  • น้ำหนัก (กรัม)
21-22
  • ขนาดเกลียว (มม.)
38
  • สี
ใส,ชา,แดง
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก

← Back To Products