ขวด PET เหลี่ยม 60 ml.

  • รหัสสินค้า
 P096-0100-00-11BR4
  • วัสดุ
PET
  • ปริมาตร (มล.)
100
  • น้ำหนัก (กรัม)
20
  • ขนาดเกลียว (มม.)
28
  • สี
ชา
  • ฝาที่ใช้
อลูมิเนียม, ฝาพลาสติก

← Back To Products