ขวด PET 60 ml. สเปร์ย

  • รหัสสินค้า
 P106-0060-01-199G4
  • วัสดุ
PET
  • ปริมาตร (มล.)
60
  • น้ำหนัก (กรัม)
14
  • ขนาดเกลียว (มม.)
22
  • สี
เขียว,ใส
  • ฝาที่ใช้
สเปร์ย คอ 22 มิล

← Back To Products