ฝา

  • รหัสสินค้า
-
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
-
  • น้ำหนัก (กรัม)
-
  • ขนาดเกลียว (มม.)
-
  • สี
-
  • ฝาที่ใช้
-

← Back To Products