กระบอก 240 cc.

  • รหัสสินค้า
7039-0240-01-KW06A
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
240
  • น้ำหนัก (กรัม)
23-24
  • ขนาดเกลียว (มม.)
-
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก

← Back To Products