ขวดรุ่นเอ็ม 240 cc.

  • รหัสสินค้า
7039-0240-01-26195
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
240
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products