ขวดเหลี่ยม 100 cc.

  • รหัสสินค้า
7244-0100-00-KW06A
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (ซีซี)
100
  • น้ำหนัก (กรัม)
15-16
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก

← Back To Products