ขวดกลม 200 cc.

  • รหัสสินค้า
7280-0200-00-KW06A
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (ซีซี)
200
  • น้ำหนัก (กรัม)
19-21
  • ขนาดเกลียว (มม.)
-
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก

← Back To Products