ขวดยาหยด 10 ml.

  • รหัสสินค้า
1039-0010-00-26195
  • วัสดุ
LDPE
  • ปริมาตร (มล.)
10
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ใส,ครีม
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products