ต้อนรับคณะผู้บริหาร


บริจาคอุปกรณ์ ยา ปี พ.ศ.2566


โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566


กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)


สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ที่มาลอกท่อระบายน้ำ


กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566


กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565


โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565


กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด ประจำปี 2565


กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565


โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19 2564


ฉีด Vaccine covid-19


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015


การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19


ทำบุญโรงงาน ประจำปี 2563


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด ประจำปี 2563


กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 รอบที่ 2


การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 รอบที่ 1


โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19


กิจกรรมแจกไอศกรีมคลายร้อน


มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19


กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19


มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19


มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19


มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19


มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19


กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19


กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19


กิจกรรมบริจาคของให้วัดพระยาสุเรนทร์


สุขสันต์วันตรุษจีน


กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก


งานเลี้ยงประจำปี 2562


กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562


กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด ประจำปี 2562


การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 รอบที่ 2


การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 รอบที่ 1


กิจกรรรมการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น


โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย


งานมอบข้าวสาร


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)


กิจกรรมดูแลชุมชนโดยรอบ


โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย


กิจกรรมอบรมพนักงาน


กิจกรรมอบรมพนักงาน


กิจกรรมแจกไอศกรีมคลายร้อน


กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่


กิจกรรมอบรมพนักงาน


โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562


กิจกรรมอบรมพนักงาน


ต้อนรับคณะผู้บริหาร


กิจกรรมวันอนุรักษ์ผ้าไทย


กิจกรรมวันอนุรักษ์ผ้าไทย


โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย


กิจกรรมดูแลชุมชนโดยรอบ


กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562


พิธีมอบข้าวสาร


Best security provider award


ตรวจสารเสพติด


ตรวจสุขภาพประจำปี 2561


บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์← Back To Articles