กิจกรรมฝึกซ้อมอบรมการใช้ปั๊มน้ำดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมอบรมการใช้ปั๊มน้ำดับเพลิง
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการรับเหตุฉุกเฉิน


กิจกรรมสนับสนุนชุมชน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980)
ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กรวมกับชุมชนท้ายคลอง ซอยพระยาสุเรนทร์ 41 
สนับสนุนของขวัญให้ชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์ และศูนย์เยาวชนคลองสามวา

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
โดย ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ
เพื่อให้เป็นการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น
ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน

ต้อนรับคณะผู้บริหาร

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท นิด้า ฟาร์มาอินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 29 กันยนยน 2566

บริจาคอุปกรณ์ ยา ปี พ.ศ.2566

บริจาคอุปกรณ์ ยา ปี พ.ศ.2566
ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566

 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566
โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 09.00 น.
เพื่อหาผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการชุดใหม่มาดำรงค์ตำแหน่งแทน
ชุดเดิมที่หมดวาระ 11 มิถุนายน 2566

สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ที่มาลอกท่อระบายน้ำ

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566
สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ที่มาลอกท่อระบายน้ำในซอยพระยาสุเรนทร์ 41
 

กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
วันที่ 11 เมษายน 2566
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ห้างฯได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในโรงงาน
เพื่อสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 09.00 น. 
เพื่อสรรหาคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการชุดใหม่มาดำรงค์ตำแหน่งแทน
คณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980)
ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กรวมกับชุมชนท้ายคลอง ซอยพระยาสุเรนทร์ 41 
วัดพระยาสุเรนทร์ และศูนย์เยาวชนคลองสามวา

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
โดย ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ
เพื่อให้เป็นการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น
ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565
โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด ประจำปี 2565

กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติดชนิดยาบ้าประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
โดยได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
เป็นผู้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
สอดส่องดูแลพนักงานที่อาจมีการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565

กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
มีการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานที่สนใจ

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564

 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19 2564

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ส่งมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้แก่
ชุมชนสุขอนันต์ หมู่6,8 คันนายาว จำนวน 70 ชุด
เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ฉีด Vaccine covid-19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980)
จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโคโรนา Covid-19
วันที่ 15และ17 กรกฎาคม 2564 ให้แก่พนักงาน จำนวน 200 คน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา เข้ามารณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับพนักงาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015

การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980)


 

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19


การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 จากพนักงานจำนวน 50 คน
ที่เข้าค่ายกลุ่มเสี่ยงผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 

ทำบุญโรงงาน ประจำปี 2563

ทำบุญโรงงาน ประจำปี 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2563
ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน

ต้อนรับคณะผู้บริหาร

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค  จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด ประจำปี 2563

 
กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติดชนิดยาบ้าประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
โดยได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
เป็นผู้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
สอดส่องดูแลพนักงานที่อาจมีการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
โดย ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ
เพื่อให้เป็นการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น
ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน

ต้อนรับคณะผู้บริหาร

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น.
พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980) ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

ต้อนรับคณะผู้บริหาร

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ต้อนรับคณะผู้บริหาร

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท นิด้าฟาร์มาอินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 รอบที่ 2

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563  
ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 รอบที่ 2
เพื่อให้พนักงานเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น
โดยมีการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ พนักงานได้ทำการดับเพลิง การอพยพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 รอบที่ 1

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563  
ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 รอบที่ 1
เพื่อให้พนักงานเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น
โดยมีการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ พนักงานได้ทำการดับเพลิง การอพยพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ครั้งที่ 2)
จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พนักงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิง
ให้กับพนักงานทุกแผนก ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เพื่อเป็นการทบทวนให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิงแก่พนักงานทุกแผนก

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
แจกข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 65 ชุดให้กับคนในชุมชนน้ำใส ดอกไม้สวย นิมิตใหม่ 36
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19
วันที่ 30 เมษายน 2563
แจกข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 215 ชุดให้กับคนในชุมชนหนองระแหงซอย 7 และ ซอย 14
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19
วันที่ 25 เมษายน 2563
แจกข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 150 ชุดให้กับคนในชุมชนแคมป์พักคนงาน ถนนหนองระแหง
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19
วันที่ 20 เมษายน 2563
ส่งมอบขวดพร้อมฝา จำนวน 1,000 ใบ ให้กับสำนักงานเขตคลองสามวา 
เพื่อนำไปบรรจุแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19
วันที่ 15 เมษายน 2563
ส่งมอบข้าวสารให้แก่ชุมชนหมู่6,8 คันนายาว จำนวน 80 ถุง
เงินสนับสนุนกิจกรรมหารายได้ช่วยเหลือชุมชน จำนวน 25,000 บาท
เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19

กิจกรรมสนับสนุนชุมชน สู้COVID-19
วันที่ 14 เมษายน 2563
ส่งมอบข้าวสารให้แก่ชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์ จำนวน 400 ถุง
เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กิจกรรมแจกไอศกรีมคลายร้อน

กิจกรรมแจกไอศกรีมคลายร้อน
เพื่อเป็นการช่วยคลายร้อนและเป็นการผ่อนคลายให้กับพนักงาน
จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในฤดูร้อน

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าทำงาน
เป็นการคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย
เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19
แจกน้ำสมุนไพรให้แก่พนักงานทุกคน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและร่วมต่อสู้กับ COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19
จัดพื้นที่โรงอาหารเพื่อเว้นระยะห่างการนั่งรับประทานอาหารของพนักงาน
เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19
จัดพื้นที่ขีดเส้นเว้นระยะห่างการยืนสแกนนิ้วเข้างานของพนักงาน
เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19
แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้พ่อค้าแม่ค้า หน้าโรงงาน
เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19

มาตรการป้องกัน ต่อสู้ COVID-19
หัวหน้าทุกแผนกประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับมาตรการป้องกัน COVID-19
แจกหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่พนักงานภายในแผนก
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและการปฏิบัติตน
ในสถานการณ์การระบายเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19


กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19

วันที่ 27 มีนาคม 2563 
แจกขนมปังให้แก่พนักงานทุกคน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและร่วมต่อสู้กับ COVID-19

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19


กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ต่อสู้ COVID-19

วันที่ 26 มีนาคม 2563 
มอบเงินจำนวน 500 บาท ให้แก่พนักงานทุกคน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและร่วมต่อสู้กับ COVID-19

กิจกรรมบริจาคของให้วัดพระยาสุเรนทร์


กิจกรรมบริจาคของให้วัดพระยาสุเรนทร์

วันที่ 3 มีนาคม 2563
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980) ได้บริจาคชุดโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่วัดพระยาสุเรนทร์
เพื่อให้ทางวัดได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์รวมกัน

สุขสันต์วันตรุษจีน


สุขสันต์วันตรุษจีน ปี 2020

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน 
เฮง เฮง เฮง

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก


กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก
วันที่ 7 มกราคม 2563 
ห้างฯได้มีการส่งมอบของขวัญวันเด็กให้กับกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 
ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

งานเลี้ยงประจำปี 2562


งานเลี้ยงประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562   
มีการชิงโชคแจกของรางวัลให้แก่พนักงานที่ไปร่วมงาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562


กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
โดย ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ
เพื่อให้เป็นการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น
ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน

กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด ประจำปี 2562


กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติดชนิดยาบ้าประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
โดยได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
เป็นผู้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
สอดส่องดูแลพนักงานที่อาจมีการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 รอบที่ 2


การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562  
ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รอบที่ 2
เพื่อให้พนักงานเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น
โดยมีการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ พนักงานได้ทำการดับเพลิง การอพยพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 รอบที่ 1


การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562  
ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รอบที่ 1

เพื่อให้พนักงานเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น
โดยมีการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ พนักงานได้ทำการดับเพลิง การอพยพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กิจกรรรมการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น


การอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น
วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ และฝึกปฏิบัติดับเพลิงจากสถานการณ์จริง

 

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย


โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ครั้งที่ 3)
จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พนักงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิง
ให้กับพนักงานทุกแผนก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562
เพื่อเป็นการทบทวนให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิงแก่พนักงานทุกแผนก

งานมอบข้าวสาร


งานมอบข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา
วันที่ 26 กันยายน 2562
ณ สำนักงานเขตคลองสามวา

ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562

ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
องค์การเภสัชกรรม 
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)


วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 09.00 น.
เพื่อหาผู้แทนลูกจ้างมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

กิจกรรมดูแลชุมชนโดยรอบ


กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสังคมน่าอยู่
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ได้มีการฉีด พ่นน้ำยากำจัดเห็บ หมัดให้แก่บ้านพักอาศัยและชุมชนโดยรอบ
เพื่อกำจัดและป้องกันสัตว์พาหะนำโรคให้แก่สถานประกอบการ บ้านพักอาศัยและชุมชนโดยรอบ

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย


โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ครั้งที่ 2)
จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พนักงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิง
ให้กับพนักงานทุกแผนก ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เพื่อเป็นการทบทวนให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิงแก่พนักงานทุกแผนก

กิจกรรมอบรมพนักงาน


หลักสูตร ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554
เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แก่พนักงานเข้าทำงานใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมอบรมพนักงาน


หลักสูตร ความปลอดภัยสำหรับพนักงานในการทำงาน แผนกช่าง
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562
เพื่อทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานในแผนกช่าง

กิจกรรมแจกไอศกรีมคลายร้อน


กิจกรรมแจกไอศกรีมคลายร้อน
เดือน เมษายน
เพื่อเป็นการช่วยคลายร้อนและเป็นการผ่อนคลายให้กับพนักงาน
จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในฤดูร้อน

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่

 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

การรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและได้แสดงถึง
ความกตัญญู ระลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ และเป็นโอกาสที่ได้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล
 


กิจกรรมอบรมพนักงาน


หลักสูตร สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแผนกบดผสม
รุ่นที่ 1-2
เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2562
เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานในแผนกบดผสม
โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญ ความเสี่ยงและผลกระทบของอันตรายในการทำงาน 

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ
ซึ่งนำไปใช้เฝ้าระวังและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ
และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมอบรมพนักงาน


หลักสูตร ฝึกอบรมขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องของพนักงานแผนกผลิต
รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
เพื่อให้พนักงานแผนกผลิตมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ต้อนรับคณะผู้บริหาร


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

กิจกรรมวันอนุรักษ์ผ้าไทย


พนักงานแต่งกายชุดไทย
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกาย

กิจกรรมวันอนุรักษ์ผ้าไทย


กิจกรรมวันอนุรักษ์ผ้าไทย

จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์ผ้าไทย โดยให้พนักงานแต่งกายชุดไทยทุกวันศุกร์
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกาย

 

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย


โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980)

ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พนักงาน
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิง
ให้กับพนักงานทุกแผนก ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อเป็นการทบทวนให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิงแก่พนักงานทุกแผนก

 

กิจกรรมดูแลชุมชนโดยรอบ

ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสังคมน่าอยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980) ได้ริเริ่มกิจกรรมดูแล-พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัด มาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561
โดยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2562 เราได้ทำการฉีด-พ่นน้ำยากำจัดเห็บ-หมัดให้แก่บ้านพักอาศัยและชุมชนโดยรอบ
เพื่อบำรุงรักษาพื้นที่ให้ปราศจากพาหะนำโรคต่างๆ
ในงานนี้ เราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนผู้พักอาศัย ทั้งนี้เพื่อสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562


กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา

พิธีมอบข้าวสาร


พิธีมอบข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ สำนักงานเขตคลองสามวา

งานเลี้ยงประจำปี 2561


ตรวจสารเสพติด


ตรวจสุขภาพประจำปี 2561


บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์← Back To Articles