ช้อนด้ามยาว 5 มล

  • รหัสสินค้า
A171-000-000-26195
A171-000-000-00000
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
5
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม,ใส
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products