ขวดยาแดง 15 ml

  • รหัสสินค้า
1175-0015-01-16916 , 1175-0015-01-25162
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
15
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
เหลือง,ขาว
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products