กระปุก 500 กรัม (ฉีด)

  • รหัสสินค้า
A047-500-000-05045
  • วัสดุ
PP
  • ปริมาตร (มล.)
500
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ฟ้า,ขาว,ครีม
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products