กระปุก 1,700 cc. (1.5 กิโลไดจิ )

  • รหัสสินค้า
7378-1700-00-26195
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
1,700
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก

← Back To Products