กระปุก 2,000 cc. 11.5 cm. (เก่า)

  • รหัสสินค้า
7369-2000-00-26195
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
2,000
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก

← Back To Products