ขวดยาแดง 500 ml.

  • รหัสสินค้า
7366-0500-00
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
500
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
เงิน,ไข่ไก่,น้ำตาล,ดำ,ม่วง
  • ฝาที่ใช้
ฝาเกลี้ยว,ฝาปั้ม

← Back To Products