ขวดแลตตาซิด 60 ml.

  • รหัสสินค้า
 
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
60
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
24
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
FLIP-TOP

← Back To Products