ขวดรุ่นเอ็ม 600 cc.

  • รหัสสินค้า
7346-4000-00-26195
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
4,000
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม,น้ำเงิน,ส้ม,ชมพู
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products