แกลลอน 4,000 cc.

  • รหัสสินค้า
7346-4000-00
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
4,000
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม,แดง,ม่วง,ชมพู,เขียว,ใส
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products