แกลลอน 3,800 cc.

  • รหัสสินค้า
7370-3800-00-26195
7370-3800-00-00000
7206-3800-01-25162
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
3,800
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม,ใส,เขียว,ขาว
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products