ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ 450 cc.

  • รหัสสินค้า
7387-1000-00-26195
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
1,000
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
FLIP-TOP

← Back To Products