ช้อนตัก 5 กรัม

  • รหัสสินค้า
A272-005-000-26195
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (กรัม)
5
  • น้ำหนัก (กรัม)
4.8-4.9
  • ขนาดเกลียว (มม.)
-
  • สี
ครีม
  • ฝาที่ใช้
-

← Back To Products