กระบอก 60 cc

  • รหัสสินค้า
1120-0060-00-00000
1120-0060-00-26195
  • วัสดุ
HDPE
  • ปริมาตร (มล.)
60
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
 
  • สี
ใส,ครีม
  • ฝาที่ใช้
 

← Back To Products