ขวด PET กลม 100 ml.

  • รหัสสินค้า
P058-0100-00-00000
  • วัสดุ
PET
  • ปริมาตร (มล.)
100
  • น้ำหนัก (กรัม)
 
  • ขนาดเกลียว (มม.)
38 มิล
  • สี
ใส
  • ฝาที่ใช้
ฝาพลาสติก 38 มิล

← Back To Products